Oktober 2017, Pa.

Oktober 2017, Pa. Het is nu vijf jaar dat mijn vader is overleden, er zijn herinneringen maar ook momenten in …

Zomer 2017, Lisa.

Zomer 2017, Lisa. De afgelopen tijd is er veel veranderd en verhuisd, hoe blijf je dan bij elkaar. Mijn zus …